Utilsigtede hændelser, klage og erstatning

Ønsker en klient at indberette en utilsigtet hændelse, klage eller søge erstatning, så findes der yderligere information herom i pjecen Hjælp os til at blive endnu bedre eller via et af følgende links:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202098
https://pebl.dk/
https://pebl.dk/~/media/files/pjecer/skadet-efter-behandling-eller-medicin.ashx?la=da
https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling