Haag og Kyhl – hvem er vi

Haag og Kyhl er et fagligt fællesskab bestående af to psykologer. Vi har begge mange års erfaring og har samarbejdet siden 2002 i det tidligere PsykCentrum. Vi er optaget af at skabe udvikling for og med andre og er opmærksomme på at relationelle, sociale, kulturelle og samfundsmæssige forhold har betydning for hvem vi er og hvad der er brug for. Vi involverer som tidligere nævnt oftest vigtige andre for at understøtte/ inspirere udviklingsprocesserne. Ligesom vi lejlighedsvis inddrager hinanden, når vi vurderer, det vil være nyttigt med et par ekstra øjne.